2016-12-02

Whipped Sweet Cream


Sweet Cream & Other Delights LP kom 1978 och Herb Albert Whipped Cream & Ohter Delights kom 1965.
Dolores Erickson (född 1935) är modellen på Herb Alberts album. Hon blev känd som en "LP-omslagsmodell" och förekom på flera omslag under åren. Bildidén på Herb's Whipped Cream & Other Delights blev kopierad på fler LP än Sweet Cream's album.

Dagens Dubbel

Street-Scene

2016-12-01

Saab V4 herrgårdsvagn


Runt kollektivtrafiken # 22


Ombord - Plattan på Nisseterminalen från trafikledartornet - Avenyn Göteborg - Avstigning och återresa med mötande tåg i Bankeryd.
Klickbar bild som alltid.